GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THPT LÊ QUÍ ĐÔN

A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT LÊ QUÍ ĐÔN        

       Tiền thân của trường THPT Lê Quí Đôn là trường phổ thông cấp II-III Lộc Thuận được thành lập năm 1989 ( tách ra từ phân hiệu của trường cấp III Bình Đại A). Tính từ ngày thành lập đến nay đã hơn 20 năm, Nhà trường đã đạt được nhiều thành quả xuất sắc, khẳng định ngày càng chắc chắn vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.          

I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
        1.Giai đoạn thành lập trường cấp II-III Lộc Thuận:
             Đây là giai đoạn trong tỉnh ghép cấp II-III thành một mô hình thử nghiệm giáo dục. Năm 1989 trường cấp II- III Lộc Thuận  được hình thành, nhà trường có hai điểm trường nằm cách xa nhau trên 3 Km. Điểm cấp III nằm ở ấp 7 xã Lộc Thuận sát tỉnh lộ 883, diện tích là 2401 m2  gồm có một dãy lớp học 5 phòng: 4 phòng làm lớp học và 1 phòng được ngăn làm đôi để làm phòng BGH và Văn phòng. Hiện nay nơi này là trung tâm GDTX huyện Bình Đại chi nhánh tiểu vùng 2.
          Các mốc diễn biến:
          *Năm học 1989-1990: 
- Tên trường: trường phổ thông cấp II-III Lộc Thuận.
- Tổ chuyên môn, Văn phòng: 03
- Tổng số lớp: 18 ( cấp II: 14 lớp, cấp III: 4 lớp )
- Số học sinh: 650 ( cấp II: 487, cấp III: 163 )
- Biên chế: 45, trong đó: giáo viên là 43; BGH 2 người: 
+   Hiệu trưởng : Nguyễn Văn Kinh.
+   Phó Hiệu trưởng: Lê Văn Dỉnh.
         * Năm học 1993-1994: 
-    Tên trường: trường phổ thông cấp II-III Lộc Thuận.
-    Tổ chuyên môn, Văn phòng: 03
- Tổng số lớp: 20 ( cấp II: 15 lớp, cấp III: 5 lớp )
- Số học sinh: 800 ( cấp II: 590, cấp III: 210 )
- Biên chế: 43, trong đó: giáo viên là 41; BGH 2 người:
 +   Hiệu trưởng : Nguyễn Văn Kinh.
 +   Phó Hiệu trưởng: Phạm Công Tâm.
         * Năm học 1997-1998: 
-    Tên trường: trường phổ thông cấp II-III Lộc Thuận.
- Tổ chuyn môn, Văn phòng: 03
- Tổng số lớp: 31 ( cấp II: 19 lớp, cấp III: 12 lớp )
- Số học sinh: 1188 ( cấp II: 742, cấp III:446 )
- Biên chế: 60, trong đó: giáo viên là 57; BGH 3 người:
 +   Hiệu trưởng : Nguyễn Văn Kinh.
 +   Phó Hiệu trưởng: Phạm Công Tâm, Trần Hữu Phước.
 2.Giai đoạn thành lập trường THPT Lộc Thuận:                                                          
             Trường cấp II-III Lộc Thuận được tách ra thành hai trường: THPT Lộc Thuận và THCS Lộc Thuận theo Quyết định số 739/ QĐ-UB ngày 07 tháng 4 năm 1999 của UBND tỉnh Bến Tre. Trường THPT Lộc Thuận được dời về điểm mới tại ấp 4 xã Định Trung kể từ năm học 1999-2000. Cơ sở của Trường mới  gồm một dãy lớp học xây thành 3 tầng với 15 phòng học, diện tích đất 9235 m2 . Đến năm 2003 trường được tiếp tục đầu tư xây dựng thêm dãy Hiệu bộ, Hội trường, nhà xưởng, nhà xe… công trình xây dựng hoàn thành, được đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2004. Cũng trong  năm 2004, được sự hỗ trợ của UBND huyện và 6 xã tiểu vùng 2, nhà trường đã mua thêm 1347 m2  mở rộng diện tích để đủ điều kiện đăng ký đạt chuẩn quốc gia vào năm 2005. Đến nay, cơ sở của nhà trường khá khang trang: gồm 15 phòng học, phòng bộ môn: Lý, Hoá, Sinh; Tin học; Thư viện; Thiết bị được trang bị đầy đủ, các phòng BGH; Văn phòng; phòng Truyền thống; … được bố trí hợp lý. 
       Các mốc diễn biến:
          *Năm học 1999-2000:
         Tên trường:  THPT Lộc Thuận.
- Tổ chuyên môn, Văn phòng: 03
- Tổng số lớp: 14 
- Số học sinh: 583
- Biên chế: 32, trong đó: giáo viên là 30; BGH 2 người:
 +   Hiệu trưởng : Nguyễn Văn Kinh.
 +   Phó Hiệu trưởng: Phạm Công Tâm.
          *Năm học 2003-2004:
         Tên trường: THPT Lộc Thuận.
- Tổ chuyên môn, Văn phòng: 03
- Tổng số lớp: 18 
- Số học sinh: 768
- Biên chế: 35, trong đó: giáo viên là 32; BGH 3 người:
 +   Hiệu trưởng : Nguyễn Văn Kinh.
 +   Phó Hiệu trưởng: Phạm Công Tâm, Nguyễn Thành Sang.
           *Năm học 2005-2006:
          Tên trường: THPT Lộc Thuận.
- Tổ chuyên môn, Văn phòng: 06
- Tổng số lớp: 23
- Số học sinh: 942
- Biên chế: 41, trong đó: giáo viên là 38; BGH 3 người:
 +   Hiệu trưởng : Nguyễn Văn Kinh.
 +   Phó Hiệu trưởng: Phạm Công Tâm, Nguyễn Thành Sang.
3. Giai đoạn đổi tên trường thành THPT Lê Quí Đôn:

    Kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2005, theo Quyết định số 3885 của UBND tỉnh Bến Tre do Ông Võ Thành Hạo- Phó Chủ tịch Tỉnh ký tên, trường THPT Lộc Thuận được đổi tên thành trường THPT Lê Quí Đôn.
 Các mốc diễn biến:
*Năm học 2006-2007:
Tên trường: THPT Lê Quí Đôn.
- Tổ chuyên môn, Văn phòng: 07
- Tổng số lớp: 24
- Số học sinh: 979
- Biên chế: 50, trong đó: giáo viên là 43;  chuyên trách: Thư viện 1, Ytế 1, Văn phòng 2; BGH 3 người:
 +   Hiệu trưởng : Nguyễn Văn Kinh.
 +   Phó Hiệu trưởng: Phạm Công Tâm, Nguyễn Thành Sang.
*Năm học 2007- 2008:
  Tên trường: THPT Lê Quí Đôn.
- Tổ chuyên môn, Văn phòng: 08
- Tổng số lớp: 24
- Số học sinh: 1011
- Biên chế: 53, trong đó: giáo viên là 46;  chuyên trách: Thư viện 1, Ytế 1,  Thiết bị 1, Văn phòng 2; BGH 2 người:
 +   Hiệu trưởng : Nguyễn Văn Kinh

 +   Phó Hiệu trưởng: Phạm công Tâm, Nguyễn Thành Sang.

*Năm học 2008- 2009:
    Tên trường: THPT Lê Quí Đôn.
- Tổ chuyên môn, Văn phòng: 08             

- Tổng số lớp: 24
- Số học sinh: 1004
- Biên chế: 56, trong đó: giáo viên là 48;  chuyên trách: Thư viện 1, Ytế 1,  Thiết bị 1, Văn phòng 2; BGH 3 người:
 +  Hiệu trưởng : Phạm Công Tâm.
 +   Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thành Sang, Phạm Hữu Toại          
*Năm học 2009- 2010:
    Tên trường: THPT Lê Quí Đôn.
- Tổ chuyên môn, Văn phòng: 08
- Tổng số lớp: 23
- Số học sinh: 989
- Biên chế: 57, trong đó: giáo viên là 49;  chuyên trách: Thư viện 1, Ytế 1,  Thiết bị 1, Văn phòng 2; BGH 3 người:
 +   Hiệu trưởng : Phạm Công Tâm.
 +   Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thành Sang, Trần Thị Kim Thoa.             

           II. NHỮNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU TỪ 1999- 2000 ĐẾN NAY:
            1. Thành tích tập thể:
           Trường: 
-    Năm 1999-2000: trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh.

-    Năm 2000-2001: trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh.
- Năm 2001-2002: trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Nhận cờ luân lưu.
- Năm 2002-2003: trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Đạt danh hiệu " đơn vị văn hoá ", là đơn vị đạt đầu tiên trong hệ THPT của tỉnh.
- Năm 2003-2004: trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Nhận cờ thi đua xuất sắc. Được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen .
- Năm 2004-2005: trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 
- Năm 2005-2006: trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001- 2010 ( là một trong hai trường hệ THPT đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn )
- Năm 2006-2007: trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh.
- Năm 2007-2008: trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh.
- Năm 2008-2009: trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Trường được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba ( đã được Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh thông qua và chấp nhận )
  Tổ: 
- Tổ KHTN: 
         + Năm 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004: đạt tổ lao động giỏi. 
 + Năm 2002-2003: đạt tổ lao động xuất sắc.
- Tổ KHXH: 
        + Năm 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003: đạt tổ lao động giỏi.
 + Năm  2003-2004: đạt tổ lao động xuất sắc.
- Tổ Văn phòng:
         + Năm 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004: đạt tổ lao động giỏi. Đạt tổ lao động tiên tiến từ 2006 đđến nay.
+  Năm 2004-2005: đạt tổ lao động xuất sắc.
- Tổ Hoá-Sinh-Thể dục: đạt tổ lao động xuất sắc 2005- 2006.
- Tổ Văn- GDCD: đạt tổ lao động tiên tiến từ 2005 đến 2008
- Tổ Sử- Địa- Tiếng Anh: đạt tổ lao động tiên tiến từ 2005 đđến nay
- Tổ Toán- Tin đạt tổ lao động tiên tiến từ 2005 đđến nay
- Tổ Lý- Kỹ Thuật đạt tổ lao động tiên tiến từ 2005 đđến nay ( trừ năm 2008 )
- Tổ TD- QP đạt tổ lao động tiên tiến từ 2005 đđến nay
Tổ Hóa- Sinh đạt tổ lao động xuất sắc, các tổ còn lại đều đạt lao động tiên tiến.
         Chi bộ: đạt danh hiệu " trong sạch vững mạnh" và " trong sạch vững mạnh tiêu biểu " 12 năm liên tục ( từ 1997 đến nay ). Tổng số đảng viên hiện nay: 30/ 57  cán bộ- công nhân viên ( tỉ lệ: 52, 63 % ). 
         Công Đoàn: 11 năm liên tục đạt danh hiệu  "  vững mạnh" và "  vững mạnh xuất sắc"       
         Đoàn Thanh niên:  11 năm liên tục đạt danh hiệu " vững mạnh " đến nay.  
         2. Cá nhân:     
     Giáo viên:
          - Thầy Nguyễn Văn Kinh (Hiệu trưởng): Năm 1997 đến 2002 là chiến sĩ thi đua cơ sở, từ 2003 đến nay là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Được Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ngoài ra còn rất nhiều bằng khen của UBND tỉnh và của Liên đoàn lao động tỉnh. Đã được trao tặng " huy chương vì sự nghiệp giáo dục". Thầy nghỉ hưu từ 01. 5. 2008.
         -  Thầy Phạm Công Tâm (Phó Hiệu trưởng): năm 1998 đến nay là chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đươc tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh và  Công đoàn ngành cap tỉnh. Đã dược Bộ GD&ĐT, Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen. Được trao tặng " kỷ niệm  chương vì sự nghiệp giáo dục" trong năm 2005.
        -  Thầy Nguyễn Thành Sang (Phó Hiệu trưởng): từ năm 2000 đến nay là chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh từ nam 2004. Được UBND tỉnh tặng 3 bằng khen, Công đoàn GD tỉnh tặng 2 bằng khen. Nhiều năm liền, từ 1999-2000 đến nay đều có học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.  Được trao tặng "kỷ niệm  chương vì sự nghiệp giáo dục" trong năm 2007.
        - Thầy Trần Thanh Hải (CT. Công đoàn): từ năm 2000 đến 2007 là chiến sĩ thi đua cơ sở. Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh từ năm 2004. Đươc UBND tỉnh tặng 2 bằng khen; Công đoàn GD, Công đoàn  Tỉnh tặng nhiều bằng khen . Được trao tặng "kỷ niệm  chương vì sự nghiệp giáo dục" trong năm 2005. Đạt " giải thưởng V Trường Toản" năm 2005.
        - Nhà Giáo ưu tú Lê khắc Hoài Thanh (Tổ trưởng chuyên môn ): Năm 1997 đến 2002 là chiến sĩ thi đua cơ sở, 2003 đến nay là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Được Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu " Nhà giáo ưu tú" năm 2006 và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008. Ngoài ra còn rất nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Công đoàn GD. Đã được trao tặng " kỷ niệm  chương vì sự nghiệp giáo dục". Là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh từ năm 2000 và bảo lưu vĩnh viễn. Nhiều năm liền có học sinh giỏi cấp tỉnh và toàn quốc. Đạt " giải thưởngV Trường Toản" năm 2004. Cô nghỉ hưu từ tháng 8 năm 2009.
         - Thầy Lê Văn Hưng: là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh từ năm 2005 đến nay. Được trao tặng " kỷ niệm  chương vì sự nghiệp giáo dục" trong năm 2009.
         - Thầy Cao Hoài Dũng (Tổ trưởng chuyên môn ):  là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2009.

         - Thầy Nguyễn Quang Vinh (Tổ trưởng chuyên môn ):  là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2012.

         - Cô Lê Thị Xuân Diễm (Tổ trưởng chuyên môn ):  là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2012.

         - Cô Lê Thanh Thuỷ (Tổ phó chuyên môn ):  là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2012.
 Học sinh:
- Năm 1999-2000:
        + 11 học sinh được tuyển thẳng vào đại học: Trần Nhật Dương, Lê Thị Thuỳ Diễm, Huỳnh Ngọc Ngân, Võ Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Kim Quyên, Huỳnh Thị Hồng Gấm, Bùi Thị Linh Hương, Võ Thị Thuý Hằng,  Đoàn Thị Thuý Hằng, Tô Thị Thanh Diệu, Lê Thị Kim Quyên ( vượt cả trường chuyên Bến Tre ).
        +  Học sinh giỏi bộ môn cấp tỉnh: Lê Thị Thuỳ Diễm (giải Ba- Sinh), Phạm Hoài An (giải Ba- Tiếng Anh), Huỳnh Thị Hồng Gấm (KK- Sinh), Huỳnh Đăng Hương Giang (KK- Địa).
        -Năm 2000-2001:Phạm Hoài An (giải Nhì -Toán tỉnh, giải Ba -Toán toàn quốc),Trần Thị Kim Ngân (KK- Văn tỉnh, KK-  Văn toàn quốc), Lê Thanh Nhàn (KK - Địa tỉnh), Nguyễn Thị Xuân (KK- Sử tỉnh).
         -Năm 2001-2002: Bùi Thị Huỳnh Anh (giải Nhì- Sinh tỉnh), Lê Thị Thanh Ren (giải Ba- Sinh tỉnh), Nguyễn Quốc Cẩn (KK- Toán tỉnh), Lê Phú Thịnh (giải Ba- Địa tỉnh, KK- Địa toàn quốc).
         -Năm 2002-2003: Võ Hoàng Lâm Trúc (giải Nhì –Sinh tỉnh), Hồ Thị Kim Ngân (giải Ba- Sinh tỉnh), Nguyễn Thị Cẩm Tú (KK-Sinh tỉnh), Nguyễn Minh Vàng (KK- Toán tỉnh), Nguyễn Hoàng Kim Kha (giải Ba- Địa tỉnh), Bùi Phượng Nhung (KK- Địa tỉnh), Dương Thanh Long (KK-Lý tỉnh), Lê Thị Ngọc Thương (KK-Sử tỉnh, KK-Sử toàn quốc).
         -Năm 2003-2004: Nguyễn Thanh Cường (giải Ba- Toán tỉnh), Nguyễn Thanh Phương (KK- Địa tỉnh), Trần Thị Cẩm Tú (KK- Tiếng Anh tỉnh), Nguyễn Thanh Phong (KK- Tiếng Anh tỉnh).
        -Năm 2004-2005: Nguyễn Thanh Cường (giải Nhì- Toán tỉnh, giải Ba- Toán toàn quốc), Bồ Nguyễn Anh Thi (giải Ba- Sinh tỉnh), Mai Thị Thuý Nguyên (KK- Sinh tỉnh), Đặng Hoàng Thương (KK- Sinh tỉnh), Cao Tấn Đạt (giải Ba- Địa tỉnh), Võ Thị Tám (KK- Địa tỉnh), Nguyễn Châu Phong (KK- Tiếng Anh). Giải Tin học không chuyên:Mai Hồng Phúc (giải Nhì), Huỳnh Thanh Quyền (KK).
        -Năm 2005-2006: Lê Thị Yến Thi (giải Nhì- Sinh tỉnh, KK toàn quốc), Lưu Hoàng Nhân (giải Ba-Sinh tỉnh), Nguyễn Thị Cẩm Lý ( giải Ba-Sử tỉnh), Võ Thị Tám (KK-Địa tỉnh, KK toàn quốc ), Trương Ngọc Quyên (KK- Hoá tỉnh), Huỳnh Phước Thắng ( KK- Toán tỉnh), Lữ Lâm Ngân (KK- Lý tỉnh), Võ Hoài An (giải  ba- giải toán trên máy tính cầm tay môn Toán ).
        - Năm 2006- 2007: Lê Thị Thanh Thuận ( giải KK- Tiếng Anh tỉnh ), Trần Thị Cẩm Linh (giải KK- Sinh tỉnh ), Nguyễn Trường Duy (giải KK- Sinh tỉnh ), Nguyễn Khoa Thi (giải KK- Sinh tỉnh ), Võ Hoài An (giải  ba- giải toán trên máy tính cầm tay môn Toán ).
        Năm 2007- 2008: Nguyễn Trần Ngọc Thiện ( giải KK- Sử tỉnh và giải Ba- Sử toàn quốc ), Nguyễn Thị Ngọc Lý (giải  Nhì- Sử tỉnh ), Nguyễn Ngọc Tường Lan       ( giải KK-  Hóa tỉnh ), Đồng Võ Minh Quân (giải KK- giải toán trên máy tính cầm tay môn Toán tỉnh ).
        Năm 2008- 2009: Nguyễn Văn Chí Tâm (giải  KK- Địa tỉnh ), Trần Thị Thảo Tiên (giải  KK- Địa tỉnh ), Nguyễn Thị Ngọc Hân (giải  KK- Hóa tỉnh ), Võ Cao Hoàng Ngọc (giải  KK-  Sinh tỉnh ), Nguyễn Thị Hữu Duyên (giải  KK-  Sinh tỉnh )
        - Học sinh được cấp học bỗng du học: Huỳnh Thị Hồng Gấm (Y dược- Nga),   Lê Thanh Nhàn ( Kỹ thuật hàng không- Uraina), Nguyễn Văn Thanh ( Sinh học- Nga), Võ Thanh Cường ( CNTT- Trung Quốc ), Huỳnh Phước Thắng ( Kỹ thuật xây dựng- Trung Quốc ).
        - Năm học: 1990- 1991, 1995-1996, 1999-2000, 2000- 2001, 2004-2005, 2005-2006: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đứng nhất, nhì  tỉnh ( không kể trường chuyên ). Những năm còn lại đứng từ hạng năm trở lên. Đặc biệt năm 2006- 2007 học sinh tốt ngiệp 100 %. Tỉ lệ đỗ vào đại học và cao đẳng hàng năm đều trên 30%.
        - Hoạt động thể dục thể thao, ATGT…: Kết quả qua các năm
  + Năm học 2003-2004: Hội thao vòng huyện đạt 28 giải: 10 HCV, 12 HCB, 6 HCĐ, Hội thao vòng tỉnh đạt 3 HCĐ, Bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện tốt giáo dục thể chất giai đoạn   2000-2004.
  + Năm học 2004-2005: Bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện tốt ATGT 6 tháng đầu năm 2005, Bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện tốt NĐ15/2001/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ về GD-QP giai đoạn 2001-2005.
  + Năm học 2005-2006: Hội thao vòng huyện đạt 11 giải: 3 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ, Hội thao vòng tỉnh đạt 1 HCĐ
     + Năm học 2007-2008: Tham gia Hội khoẻ phù đổng vòng tỉnh đạt 05 huy chương ( 01 vàng, 03 bạc, 01 đồng ).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 
  1.  Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm:

Kể từ năm học 2002- 2003 nhà trường đã phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm ( SKKN ) trong giáo viên. Kết quả có 3 SKKN đạt giải A. Các năm tiếp theo, phong trào viết SKKN vẫn được tiếp tục thực hiện nhưng chưa được khởi sắc và chất lượng các SKKN chưa cao.
Đến năm 2006 Sở GD&ĐT có Công văn số 08/ HD- SGD&ĐT ngày 10. 9. 2006 hướng dẫn về việc nghiên cứu khoa học và viết SKKN trong trường phổ thông. Cùng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo nhà trường nên phong trào viết SKKN được chú trọng và ngày càng nâng lên về số lượng và chất lượng. Các đề tài SKKN về công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, giáo dục đạo đức học sinh, chủ nhiệm…đã góp phần rất lớn trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, từng bước nâng cao chất lượng nhà trường về mọi mặt. Kết quả cụ thể: 

 

Năm họcSố lượngGiải
ABC
2004-200521-1
2005-200615285
2006-20079225
2007-2008162113
2008-200915591

            

 

 

2. Công tác xã hội hoá giáo dục:
 - Nhà trường đã xây dựng được Ban đại diện CMHS hoạt động có hiệu quả,  tạo điều kiện cho sự kết hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường giáo dục và là nhân tố tích cực của cuộc vận động xã hội hoá giáo dục. Trong những năm qua, Ban đại diện CMHS đã góp phần rất lớn trong việc kết hợp nhà trường giáo dục đạo đức học sinh, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, vận động cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hình thành quỹ khuyến học hàng năm từ 30 đến 40 triệu đồng để khen thưởng học sinh học giỏi, hiếu học, phụ đạo học sinh yếu kém, giúp đỡ những học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương. Đặc biệt năm 2007 Nhà trường kết hợp với Ban đại diện CMHS vận động Hoa hậu Elizabeth Bích Liên    ( Mỹ ) và ông Nguyễn Hữu Viễn- Phó Giám đốc công ty TNHH Mỹ thuật ứng dụng Viễn Hà được 70 000 000 đồng xây dựng thành công tượng toàn thân nhà Bác học Lê Quý Đôn cho trường.             

B. TIỂU SỬ TÓM TẮT VỀ NHÀ BÁC HỌC LÊ QUÍ ĐÔN:
Lê Quý Đôn sinh năm 1726, quê tại Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ (nay thuộc Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Thuở nhỏ có tên là Lê Danh Phương, sau đổi là Lê Quý Đôn, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường.Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng lâu đời, cha là Tiến sĩ Lê Trọng Thứ làm qua dưới triều Lê. 
Ngay từ nhỏ, ông nổi tiếng thông minh, chăm học, có trí nhớ phi thường, được người đương thời xem là thần đồng. Năm 14 tuổi, ông đã đọc xong toàn bộ sách kinh sử Nho gia. Năm 18 tuổi, ông thi Hương đỗ Giải nguyên, 27 tuổi thi Hội đỗ Hội nguyên rồi đỗ Đình nguyên Bảng nhãn. Sau khi đỗ đạt, ông được bổ làm quan và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều Lê – Trịnh.
Ông mất ngày 01- 05- 1784 tại quê mẹ làng Nguyên Xá, huyện Duy Tiên (nay thuộc Hà Nam).
Lê Quý Đôn là nhà văn hóa lớn Việt Nam thời Hậu Lê. Công trình trước tác của ông gồm một thư tịch đồ sộ với nhiều bộ môn như: Lịch sử, Địa lí, Văn học, Ngôn ngữ học, Triết học, … tác phẩm của ông thống kê có đến 40 bộ, tiêu biểu là Đại Việt thông sử, Bắc sử thông lục, Phủ biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục, Vân đài loại ngữ, …
Nhận xét về Lê Quý Đôn, nhà sử học Phan Huy Chú viết: "Ông là người học vấn rộng khắp, đặt bút thành văn. Cốt cách thơ trong sáng, lời văn hồn nhiên, … không cần suy nghĩ mà trôi chảy dồi dào như sông dài biển cả, không chỗ nào không đạt tới …"
C. NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG: ngày 01. 5
D. website: thpt-lequidon-bentre.edu.vn;

Email: thptlequidon@bentre.edu.vn