Hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 -20/10/2020)

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 -20/10/2020) của Công đoàn cơ sở.


Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội