HỘI THI THIẾT KẾ SLOGAN TIẾNG ANH NĂM 2020

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh phát triển năng lực Tiếng Anh và vận dụng Tiếng Anh vào thực tế cuộc sống; giúp các em trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến học Tiếng Anh đạt hiệu quả cao hơn. Tạo không gian Anh Ngữ trực quan sinh động trong khuôn viên trường nhằm khơi nguồn tìm hiểu, kích thích giáo viên và học sinh sử dụng Tiếng Anh mọi lúc mọi nơi trong khuôn viên trường vừa phát huy khả năng sáng tạo, thẩm mỹ, và năng khiếu cho học sinh, từ đó khơi nguồn ở học sinh khả năng tìm hiểu và yêu thích học Tiếng Anh hơn. Tổ Văn - Tiếng Anh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế slogan Tiếng Anh trong toàn trường kết hợp sinh hoạt CLB Tiếng Anh. Sau đây là một số hình ảnh.

 

 


Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội